Odorheiu Secuiesc și Harghita Mădăraș

Masivul Harghita - traseul de creastă

Traseul de creastă durează 5 zile (aprox. 90 km.), marcat peste tot cu linie albastră.

Prima zi

Ozunca Băi - Pilișca Mare - Poiana Mitaci - Muntele Cucului - Sântimbru-Băi

Marcaj: linie albastră.

Timp necesar: 12 ore (sens invers 11 ore).

Lungimea traseului: 31 km.

Diferență de nivel 980 m

Traseul pornește din stația CFR Bixad sau orașul Baraolt. Ajungem pe traseul de creastă în dreptul Băilor Ozunca. După cabana vânătorilor de sub Vf. Pilișca Mare trecem prin Poiana Jahoroș și urcăm prin păduri rare de conifere și fag pe vârful rotund al muntelui Mitaci (1280 m). De pe turnul punctului de triangulație din vârf se deschide o frumoasă priveliște. De aici ajungem la Pasul Mitaci (1210 m) unde întâlnim traseul vechiului drum dintre Ciucul de Jos și bazinul Baraoltului. În partea vestică a poienii este o mică casă de vânătoare care poate oferi adăpost la nevoie.

Prin păduri dese de conifere și fag traseul urcă spre nord-vest spre Poiana Aladár și popasul de sub Vf. Cucului (Kakukk-hegy 1558 m). Pe o potecă vânătorească se poate urca pe vârf (1/4 ore). Această parte a traseului are o durată de 1,5 - 2 ore. Din popas drumul se bifurcă, noi mergem mai departe spre vest, urmând traseul casa vântorească de pe muntele Cucului - fântâna Boda. Poteca marcată iese din pădure, pe pășunea din Sântimbru, marcajele se găsesc cam greu pe stâncile din pășune. Marcajul părăsește linia de creastă spre nord-est, pentru a intra în vestita stațiune Sântimbru (1 ore). Dacă urmăm traseul ajungem la casa vânătorească din poiana Trei Fântâni, apoi la poiana Castanelor. Coborâm pe un versant abrupt în valea pârâului "Köves". De aici, prin drum forestier, după o jumătate de oră ajungem la Tinovul Luci la fântâna Șoimului și la casa vânătorilor. Tinovul Luci, aflat într-un crater vulcanic este o rezervație naturală, una din punctele de interes deosebit al traseului. Cei care vin dinspre Sântimbru-Băi întălnesc din nou traseul de creastă pe marginea estică a mlaștinii. După 2 km traseul intersectează drumul pavat Sâncrăieni - Cormoș. Drumul urcă prin Sântimbru-Băi.

Ziua a doua

Sântimbru Băi - Tinovul Luci - Poiana Petra - Poiana Stânii - Pasul Tolvaioș - Cabana Brădeț

Marcaj: linie albastră.

Timp necesar: 5 ore

Lungimea traseului: 14 km

După ce am înnoptat la Sântimbru-Băi, ajungem din nou pe traseul de creastă la marginea estică a Tinovului Luci de unde ne continuăm drumul spre nord-vest. După o oră de mers, ajungem, pe sub Dealul Fagului la cabana de vânătoare din Poiana Petra (Édesvíz-feje). După ce ne tragem sufletul, ne continuăm drumul în direcția inițială și după altă jumătate de oră de mers ajungem la Poiana Stânii, unde traseul de creastă se intersectează cu traseul 7A, care coboară spre Miercurea-Ciuc. Traseul de creastă continuă spre vest, spre Poiana Lupu (1,5 km). De aici ne continuăm drumul spre nord-vest și coborâm la capătul estic al poienii Coroș. Trecem la est de cabana vânătorilor, și după jumătate de oră ajungem la Pasul Tolvaioș. De aici coborâm cca. 800 m până la Cabana Brădeț.

Ziua a treia

Pasul Tolvaioș - Cabana Brădeț - Vf. Vinului - Harghita Băi

Marcaj: linie albastră.

Timp necesar: 2 1/2 ore.

Lungimea traseului:6 km.

Diferență de nivel: 350 m.

Din Pasul Tolvaioș putem urca pe două trasee la Harghita-Băi. Primul este șoseaua asfaltată, care urcă din Pasul Tolvaioș prin valea pârâului Negru. Al doilea, marcată cu linie albastră pornește de la cabană și trece prin pășunea din spatele acestuia. După 15-20 minute începe - odată cu pădurea rară de brazi - urcușul, care, după alte 15-20 minute ajunge la un drum forestier care urcă pe versantul sudic al Vf. Vinului.

După o oră de mers în pădure ajungem la marginea lacului de decantare a minei de caolină. După 20 de minute ajungem în intravilanul stațiunii. În mijlocul acestuia găsim Cabana Uz Bence (1350 m) unde înnoptăm.

Ziua a patra

Cabana Uz Bence Harghita Băi - Harghita Ciceului - Harghita Siculenilor (Colțul Teșit) - Poiana Racoș - Poiana Mare - Harghita Mădărași - Cabana Harghita Mădărași

Marcaj: linie albastră.

Timp necesar: 4 ore.

Lungimea traseului: 11 km.

Diferență de nivel: 510 m.

Partea cea mai dificilă a traseului, iarna este recomandat numai grupurilor pe schiuri cu experianță.

Pornind de la cabană urcăm la stația de releu TV de sub vârful Harghita Ciceului. După cam 560 m ajungem pe o potecă îngustă care urcă la casa vânătorească abandonată de pe Valea Urșilor. După cabană ne continuăm drumul pe versantul estic al Harghitei până la poteca care coboară spre Siculeni. De aici începe iarăși urcușul pe un drum lat spre Colțul Teșit (Harghita Siculenilor), după care ieșim pe o poiană mare. Trecem pe un teren mlăștinos, printr-o pădure rară până la punctul de întâlnire cu traseul nr. 5 marcat cu cruce albastră, traseu ce urcă de la Racu. La est de acest punct se vede un vârf împădurit, Vf. Harghita Racu (1756 m). În față vedem Poiana Mare (Mădărași), în spatele acestuia Vf. Harghita Mădărași. Peste aproximativ 20 de minute de mers ajungem la Cabana Harghita Mădărași.

În Craterul Vârghiș în perioada noiembrie-mai funcționează un teleferic. În zonă există mai multe pârtii de schi, de toate nivelele. Vârful de 1801 m înălțime, cel mai înalt punct al masivului, se află la o distanță de 1 oră de mers, traseu relativ ușor până la vârful marcat cu o movilă de pietre și o cruce. Este un punct de belvedere deosebit, de unde, în condiții atmosferice favorabile pot fi văzute Munții Apuseni (Székelykő) și Munții Făgărașului.

Ziua a cincea

Cabana Harghita Mădăraș - cabana Filio - șaua Fertău - Muntele Mic - Muntele Observator - Lacul Dracului - Belvedere Muntele Fagul Roșu - Pasul Șicas

Marcaj: linie albastră.

Timp necesar: 9 ore.

Lungimea traseului:25 km.

Diferență de nivel: 420 m.

Pornim de la cabană spre nord-vest pe drumul forestier care duce la cabana Filio sub Vf. Harghita Mădărasi. Pe poteci bine bătătorite ajungem la Poiana "Crucile de piatră". De aici ne continuăm drumul la punctul cel mai înalt al Craterului Mădărași (1427 m). Am parcurs deja cam 6 km în 2 1/2 ore. La nord este o poiană mică. Traseul trece prin marginea craterului în lungime de 3 km, după care ajungem la traseul 4A marcat de cruce albastră, care coboară la cabana vânătorilor Mădărași. De aici, prin Șaua Fertău, prin poiana Porcului, ajungem la Vf. Fertău (1589 m). De aici avem 3 km de mers până la Muntele Observator și la poteca care coboară la Lacul Dracului (1 km). Coborâm în valea pârâului Lok, apoi urcăm din nou, la punctul de belvedere Muntele Fagul Roșu. După alte 1 1/2 km prin păduri de fag ajungem la Poiana Liban, apoi pe traseul DJ 138 în Pasul Liban, unde se termină traseul de creastă. Se poate înnopta în una din casele păstorești sau să coborâm pe șosea în localitatea Liban, aflat la aprox. 6 km.