Munții Ciucului

Trasee turistice din estul Munții Ciucului

Traseul nr. 11.

Comănești - pârâul Șupan - Podul de piatră - Vf. Lapoș (1336 m) - Plaiul Lapoșului - Mt. Mueruș (1371 m) - Valea Uzului

Marcaj: triunghi roșu, (cu porțiuni lipsă).

Distanța de parcurs: 22 km.

Lungimea traseului: 6-7 ore.

Diferență de nivel: 970 m.

Legături: traseele 13, 14, 16.

Caracteristici: Recomandat numai pe timp de vară.

Pornim din Comănești spre vest, urcăm pe valea pârâului Șupan. În dreptul dealului Țigla Mică valea se îngustează mult, drumul devine abrupt. Drumul industrial urcă în serpentine. În locul în care drumul trece pârâul este locul numit La Podul de piatră. Aici părăsim traseul drumului industrial și urmăm traseul unui drum forestier care urcă mai departe în valea pârâului. După zece minute ajungem la marginea unei poieni mari. Aici se recomandă să ne aprovizionăm cu apă, pe parcurs nu o să mai întâlnim izvoare. De aici avem două variante de a escalada Vf. Lapoș: pe drumul forestier sau în linie dreaptă, ghidându-ne după turnul releului TV. Amândouă variantele sunt grele. Semnele de pe marginea traseului sunt rare. Dacă am ajuns la releu, putem admira priveliștea în timp ce odihnim puțin. De aici urmăm traseul de creastă. Prima porțiune este printr-o pădure deasă pe creasta foarte îngustă. După 40-50 de minute în sfârșit ajungem la o poiană care oferă o priveliște spre Vf. Nemira. După poiană traseul continuă în pădure. Marcajele sunt foarte rare, trebuie să fim atenți, să nu părăsim creasta. Sub Vf. Mueruș - la 500 de metrii de vârf - traseul ocolește spre stânga și în jos. După jumătate de oră de mers ajungem la punctul de confluență a pârâielor Mueruș și Lapoș. De aici ne continuăm traseul pe drumul forestier Mueruș, care după 2 km ajunge la drumul din Valea Uzului. Înainte să ajungem în vale, întâlnim o mică capelă ridicată în 1917 în memoria eroilor care au pierit în luptele de aici.

Traseul nr. 12.

Stația CFR Caralița - valea pârâului Ciobăniș - pârâul Tulburea - Mt. Piciorul Lat (1224 m) - Vf. Cărunta (1517 m) - Vf. Șoimar (1343 m) - Vf. Cristeș (1383m)- Vf. Burda (1378 m) - Obcina Coșnei (1291 m) - Vf. Vițeilor (1373 m) - Vf. Viscolul (1494 m)

Marcaj: cruce roșie (pe unele porțiuni lipsă). Până la pârâul Tulburea traseul nu este marcat.

Distanța de parcurs: 32 km.

Lungimea traseului: 12-14 ore.

Diferență de nivel: 1000 m.

Legături: traseele 1, 6, 8.

Caracteristici: Recomandat numai pe timp de vară pentru grupuri cu ghid.

Cine se încumetă să parcurgă acest traseu lung și dificil să pornească numai vara, cu cineva cine cunoaște traseul. Cort, sac de dormit și mâncare pentru trei zile trebuie să facă parte în mod obligatoriu din echipament. Este recomandat să se planifice excursia pe două zile. Refugii nu prea există pe traseu, numai câteva stâne răzlețe și case de pădurari, dar nu putem conta pe ele ca refugii sigure. Pornim din stația CFR Caralița de pe linia CF 501 Ciceu-Adjud. Drumul forestier urcă pe valea pârâului Ciobăniș chiar din spatele stației. După primii 4 km părăsim drumul forestier Lăpuș, și urcăm pe valea îngustă a pârâului Ciobăniș. La punctul de confluență cu pârâul Tulburea vedem casa pădurarilor. Nu urcăm până acolo, ci vizavi de punctul de confluență urcăm pe valea unui pârâu mic spre Vf. Piciorul Lat pe un drum forestier. Putem găsi câteva marcaje turistice (cruce roșie pe fond alb) - dar să nu contăm pe ele. Nu cumva să urcăm pe drumul care urcă spre stânga fiind că este drum înfundat. Urcușul devine mai lin pe ultima treime, și face un ocol de aprox. 90 de grade spre stânga, urmând curbele de nivel. După 10-15 minute ajungem pe un teren accidentat, rezultat din defrișarea pădurii, aici trebuie să încercăm să urmăm curbele de nivel, spre dreapta, pe cât posibil urmând linia crestei, unde ajungem în curând la Vf. Piciorul Lat (1445 m). Aici putem să ne oprim la stâna de sub vârf. Pornim spre Vf. Cărunta. Traseul ocolește spre stânga vârful, urmând curba de nivel de 1250 m. Escaladarea vârfului de 1516 m este destul de dificilă, urcușul este foarte abrupt și anevoios. (250 m diferență de nivel pe o distanță de 750 m).

Dacă nu escaladăm vârful, după 40-45 minute ajungem pe o mică poiană. Aici poteca se termină, deci nu avem de ales, urmăm marginea superioară a poienii. De aici nu mai avem poteci, trebuie să ne orientăm fără nici un sprijin exterior. Pe un teren dificil înaintăm până ajungem în șaua între Vf. Cărunta și Mt. Șoimar (1125 m) de unde avem iarăși un drum destul de bun. Pe versantul sudic al muntelui este o stână și câteva construcții temporare. După ce trecem poiana, intrăm iarăși în pădure și urcăm pe creasta muntelui Cristeș. Depășind spre dreapta vârful acestuia (1451 m). Spre dreapta coboară o potecă în Valea Suliței. De aici traseul urcă spre nord-vest pe creasta Cristeș, prin poieni. Să nu coborâm nici în dreapta, nici în stânga! Ieșim din poiană spre vest și urmăm drumul pe creasta împădurită spre Vf. Burda Nouă (1131 m). După aproximativ 3 km de mers în sfârșit ieșim în poiana Vf. Burda Mică (1342 m). Următorii 2 km, până la Vf. Burda Mare (1378 m) înaintăm pe creasta sinuoasă spre punctul de belvedere de pe vârf. După un scurt popas continuăm drumul spre vest, pe creasta pleșuvă, primele păduri importante apărând înaintea Vf. Obcina Coșnei (1291 m). De aici mai avem 3 km de mers pe marginea pădurii până la Vf. Viscolul (1494 m).

Traseul nr. 13.

Valea Uzului - pârâul Sóvető - Vf. Sóvető (1463 m) - Șoiul Mare (1553 m) - pârâul Rața - Valea Uzului

Marcaj: fără marcaj.

Distanța de parcurs: 14 km.

Lungimea traseului: 6-7 ore.

Diferență de nivel: 890 m.

Legături: Traseele 11, 14, 16.

Caracteristici: Recomandat numai pe timp de vară.

Pornim de la tabăra din Valea Uzului. Pe șosea (DJ 123) înaintăm 300 m, apoi, spre dreapta urcăm pe valea pârâului Sóvető pe drumul forestier. Pentru a ajunge pe creastă, avem 2 variante: -

- Traseul 13/A de la capătul drumului forestier pe versantul muntelui dintre cele două izvoare ale pârâului. Aici ne putem orienta după marcajul forestier bandă roșie, care ne "călăuzește" prin pădurea tânără de brazi. Ultima porțiune a traseului este foarte abruptă. -

- Traseul 13/B urcă după prima mare cotitură a pârâului pe valea afluentului din stânga pe un versant lung, dar mai puțin abrupt. Traseul trece printr-o pădure bătrână de brazi.

Amândouă variantele ajung pe creastă în spatele Vf. Sóvető, deci urcăm pe vârf pe porțiunea comună a variantelor, un urcuș de 80 de m pe distanță de 500 de metrii. Pe versantul nord-estic al vârfului (1472 m) este o poiană întinsă, care oferă o priveliște excelentă spre valea pârâului Ciobăniș. Această poiană este în același timp și șaua dinaintea Vf. Șoiul Mic. Vârful (1506 m) se înalță abrupt pe ultimii metrii. Noi îl ocolim dinspre vest, așa cum ocolim și un mic vârf secundar (1521 m) dinaintea Vârfului Șoiul Mare (1553 m) Sub vârful împădurit este o poiană din care pornesc trei drumuri: cel spre dreapta se duce pe creasta vestică spre Ocloș, cel din mijloc prin creasta sudică spre Culmea Frasinului și pârâul Tăietura coboară în valea Uzului. Noi mergem pe al treilea. Coborîm pe drumul forestier din stânga spre pârâul Rața și după trei km ajungem la șoseaua din Valea Uzului, la 300 de m de tabără.

Traseul 15.

Masivul Agăș (1359, 1344, 1377 m) - Vf. Cristin (1353 m) - Vf. Boghiod (1301 m) - Vf. Moșneagului (1283 m) - Tóstelek (1086 m) - pârâul Bence - La Ocloș

Marcaj: cruce albastră (pe unele porțiuni lipsă).

Distanța de parcurs: 12 km.

Lungimea traseului: 5-6 ore.

Diferență de nivel: 550 m.

Legături: Traseul nr. 1.

Caracteristici: Recomandat numai pe timp de vară.

Putem începe traseul de pe traseul nr. 1. sau din valea Ciobăniș, cătunul Ghiurche. De pe șaua dintre Vf. Agăș (1358 m) și Vf. lui Andrei (1307 m) pornește creasta pe care vom merge. Din punctul în care drumul forestier din Ghiurche urcă pe creastă pornim spre est. Trecem printre cele două vârfuri (1344, 1377 m) ale masivului Agăș și ajungem astfel pe versantul sudic. Urmăm linia curbelor de nivel până ce ajungem pe șaua dinaintea Vf. Cristin (1353 m). Traseul ocolește spre nord vârful. Până în acest punct am mers numai prin poieni, de aici trebuie să mergem strict pe liziera pădurii, deoarece se termină drumul forestier și în continuare trebuie să urmăm traseul unei poteci abia vizibile. Pe versantul sudic al Vf. Boghiod (1301 m) trecem la câțiva metri sub vârf, apoi, la punctul numit "Coada Boghiod" (1266 m) cotim spre est, apoi spre nord-est. De aici înaintăm într-o pădure bătrână de brazi până la Vf. Moșneagului (1263-1283 m) unde iarăși pășim pe un drum forestier. Printre cele două vârfuri drumul bifurcă - noi vom merge spre dreapta. Aceasta coboară pe creasta vestică spre Vf. Poposa. După 4 km ajungem la locul numit "Tóstelek" (1086 m). La capătul superior al poienii drumul bifurcă iarăși, noi coborâm pe cel marcat, cel din stânga. Aceasta coboară foarte abrupt pe mai mult de un km prin valea pârâului Bence. De aici mai avem un km de mers până la șoseaua din Valea Uzului, la Ocloș. Traseul marcat cu cruce albastră se termină aici.