Munții Ciucului

Trasee turistice din sudul Munții Ciucului

Traseul nr. 16.

Tabăra Valea Uzului - Colțul Bașca(1237 m) - Bașca Mare (1358 m) - Piscul Bașca (1374 m)- Altízi-Piripó (1251 m) - Drum Forestier Bașca - Vf. Repatu(1291 m)

Marcaj: cruce roșie, pe alocuri cu porțiuni lipsă.

Distanța de parcurs: 16 km.

Lungimea traseului: 5-6 ore.

Diferență de nivel: 700 m.

Legături: traseul turistic nr. 1.

Caracteristici: Potrivit numai perioadei de vară.

Poteca turistică pornește din tabăra de tineret din Valea Uzului. Traversăm spre sud-est drumul, apoi pârâul Fagul și începem urcușul pe o potecă nemarcată. Primul semn turistic îl întâlnim cu 100 de metrii mai sus: crucea roșie văzută ultima dată în tabără apare pe trunchiul unui brad. Poteca urcă șerpuind în pădurea de brazi. Trecem peste un mic pârâu, apoi printr-o poiană, în mijlocul căreia, pe un brad vedem iarăși semnul. Poteca devine din ce în ce mai abruptă, până când ajungem la Colțul Bașca (1237 m) unde schimbăm și direcția din sud-est în sud - sud-vest. Am ajuns pe creastă, care urcă în trepte, fiecare mic urcuș este continuat de o porțiune plată. La 1 1/2 ore de la start ajungem la Vf. Bașca Mare (1358 m). De aici creasta unduitoare devine mai lată cu pante nu prea abrupte. După Colțul Bașca (1374 m) drumul forestier se îngustează, coborâm pe o pantă abruptă și direcția predominantă devine sud-vest. Creasta pe această porțiune este foarte ascuțită și iarăși ne întoarcem spre sud. După 3 km ajungem la poiana mare de la "Altizi-Piripo" (1251 m) care oferă un loc de belvedere spre vest. Jos putem vedea valea îngustă a pârâului Bașca. Vizavi vedem creasta principală a Munților Ciucului, cu vârfurile: Capostaș, Bobișca, Capoțag, Ciutacoș, Repatu și Culmea "Füge". După ce ne-am tras sufletul continuăm drumul la marginea pădurii care urcă până la poiana "Feltizi-Piripo" (1204 m). Aceasta se întinde într-o șa. Pe porțiunea cea mai joasă întălnim un drum forestier, pe care continuăm drumul. Drumul forestier cotește spre sud-vest și merge pe o creastă foarte îngustă, care este cumpăna apelor pentru mai multe pârâuri - se numește "Hegyesnyak" - și coboară în valea pârâului Bașca. Continuăm drumul pe malul stâng al acestuia, și începem un urcuș lin, dar constant, de 2 km, până când ieșim din vale pe versantul estic al Vf. Repatu. Ocolim spre sud vârful de 1288 m și menținem altitudinea medie de 1250 m, până când ajungem sub Vf. Repatu Mare (1291 m) pe creastă (diferență de nive l40 m). Aici putem continua drumul pe traseele 1 sau 17, sau ne întoarcem prin valea pârâului Bașca în valea Uzului.

Traseul nr. 17.

Plăieșii de Sus - pârâul Repatu - Repatu Mic (1165 m) - Repatu Mare (1291 m) - Creasta "Füge" (1189 m) - Măgura Vinului (1038 m) - stația de îmbuteliere "Perla Casinului" - pârâul Vinul - Iacobeni

Marcaj: punct roșu pe unele porțiuni lipsă.

Distanța de parcurs: 20 km.

Lungimea traseului: 6-7 ore.

Diferență de nivel: 610 m.

Legături: cu traseele 1 și 16.

Caracteristici: Accesibil în orice anotimp.

Pornim din capătul nordic al satului Plăieșii de Sus pe drumul forestier care urcă prin valea pârâului Casin. După un km de mers drumul se bifurcă în dreptul unui grup de case, drumul din dreapta fiind cel care ne duce spre Vf. Repatu.

Urcăm pe valea pârâului Repatu cam 2 km, până la punctul de confluență a pârâului Repatu Mare și Repatu Mic. De aici mai urcăm cam 500 de metri pe valea pârâului Repatu Mare, până la punctul de vărsare al primului afluent al acestuia. Din acest punct avem 2 variante:

  • Traseul 17/A care urcă prin valea pârâului din stânga pe creasta Repatului Mic (1165 m) de unde, pe un parcurs de 4 km ajungem la Vf. Repatu Mare - aceasta este poteca marcată.
  • Traseul 17/B urmărește valea pârâului principal până la ruinele uzinei de îmbuteliere și a băilor locale. Aici drumul forestier se termină. Avantajul variantei este că putem gusta din izvorul vestit care a fost îmbuteliat decenii la rând sub marca "Salutaris". De aici continuăm drumul pe o potecă montană. După cam 600 metrii pe un versant din stânga găsim drumul forestier care urcă abrupt din valea pârâului până la creasta Repatu Mic. Traseul este nemarcat. Urcușul de 1,5 km duce prin pădure direct spre vârful Repatu Mare. Vârful este un punct de belvedere deosebit.

De la vârful Repatu Mare drumul continuă pe 5 km în pădure până la creasta "Füge". Pe această porțiune putem descoperi - detul de rar - semnul linia roșie (traseul nr. 1.), care apar concomitent cu traseul nostru, marcat cu punct roșu. Rămânem pe linia crestei, care pe această porțiune este destul de sinuoasă până la creasta "Füge", unde, în timp ce ne odihnim puțin, putem să admirăm priveliștea. Traseul continuă prin pădure prin Vf. Mocivar (1145 m) până la poiana Măgura Vinului (1038 m). La marginea poienii căutăm drumul forestier care coboară spre dreapta, care ne duce mai departe, prin valea pârâului Vinului pânâ la stația de îmbuteliere "Perla Casinului" unde ajungem după un mers de 2,5 km. Pe parcurs putem gusta încă 3-4 izvoare de apă minerală, dar nici una nu se compară cu izvorul a cărei apă este îmbuteliată. După alte 3 km de mers în valea pârâului Vinului ajungem înapoi în Iacobeni.