Borsec, Toplița și împrejurimile

Trasee turistice din zona Borsec

Traseul nr. 1. Borsec - Vf. Fagului

Borsec, pavilionul central (890 m) - Vf. Fagului (1309 m)

Distanța de parcurs:4,0 km

Diferență de nivel 420 m

Lungimea traseului: Dus 1 1/2 ore, întors 1 ore.

Marcaj: punct galben. Traseu practicabil tot anul.

Pornim de la izvorul nr. 1, de lângă pavilionul central și urcăm spre nord pe poteca de sub Vf. Fagul Mic. Trecem pe lângă vila nr. 24. spre stânga și urcăm abrupt. După cam 50 minute ajungem la o cabană și două case de locuit. După alte 20 de minute ajungem la o pășune, de unde vedem, spre nord stâlpul de orientare turistică care indică traseul spre Vf. Fagului. Vârful este un punct de belvedere excelent. De pe Vf. Fagului coborâm pe traseul nr. 2. (marcaj linie roșie), spre sud-vest, spre Vf. Arcoza. Pe traseul nr. 24. spre nord, prin Vf. "Cserbükk" și cătunul Răchitiș ajungem pe creasta Năureasca (marcaj punct roșu), pe traseul 25. (marcaj linie galbenă)- în Bilbor, pe traseul nr. 3. (marcaj punct galben) spre nord, prin creasta Mezovești - la cotul Bistricioarei.

Traseul nr. 2. Borsec - Vf. Fagului - creasta Arcoza - Sărmaș - Chiozrezul Mare - Tulgheș

Vf. Fagului (1309 m) - Vf. Arcoza - poiana Hancker (1120 m) - pasul Borsec (Creanga) (1100) - șaua Chiozrezului - Vf. Chiozrezu Mare (1492 m) - Bâtca Rotundă (1312 m) - Tulgheș (640 m)

Distanța de parcurs: 40 km.

Diferență de nivel: 1300 m.

Lungimea traseului: dus 13 ore; întors 13 ore.

Marcaj: linie roșie. Vara traseu accesibil foarte ușor. Iarna recomandat numai schiorilor experimentați. Traseu foarte lung, cu izvoare puține, cu multe urcușuri, durează cam două zile.

Din Vf. Fagului coborâm spre vest lângă câțiva fagi seculari marcați din grșeală în loc de linie roșie cu punct roșu, și drumul începe să urce iar prin pădure, și tot așa o ținem 1 km până când ajungem în poiana Hancker. La marginea pădurii găsim marcaje cu punct albastru, care urcă din valea omonimă. Ne continuăm drumul spre sud-vest, sub Vf. Arcoza; după 1 km, pe poiană întâlnim triunghiul albastru al traseului nr. 21. Urmează o altă porțiune de urcușuri și coborâri alternate, după 2 km ajungem pe un mic vârf pleșuv, după care coborâm în pădure spre șaua muntelui, virăm brusc spre sud și ajungem la cabana Stâna din Căliman din pasul Borsecului (Creanga).

Trecem pe lângă căsuțele din camping, apoi lângă Vf. Bâtca Rotundă, intrăm în pădure ș în curând ajungem la un canton forestier pe o mică poiană. De aici încercâm să ne orientăm după creasta muntelui, și nu după drumurile și potecile care mai coboară din creastă. După o oră ajungem pe o poiană mare, de aici începem escaladarea Vf. Sărmaș (1395 m). Ne tragem sufletul pe vârf și coborâm în șaua Sărmaș, de unde mergem numai 300 m până la stâna Sărmaș. După stână urmează un urcuș de 1 km, apoi coborâm spre poiana largă din pasul Chiozrezu Mic, unde întălnim traseul nr. 19. care urcă din Valea Vinului (marcaj linie albastră) și drumul dinspre Ditrău. Pe șa o potecă merge spre sud, până la cabana Taslău. Aici găsim apă și mai la vest este o stână .

Poteca noastră însă merge spre sud-vest printr-o porțiune defrișată spre Vf. Chiozrezu Mic (1336 m), peste tot la liziera pădurii, până la poiana Tompa, prin care trecem și prin pădure urcăm pe Vf Chiozrezu Mare (1494 m) până la stâlpul de orientare turistică. De aici se vede depresiunea Borsecului până la Bilbor.

După ce coborâm în șa ne întâlnim cu marcajul linie galbenă a traseului nr. 9., prin care se poate ajunge la Vf. Răchitiș. Noi ne continuăm drumul spre sud-est și ajungem pe lângă niște grajduri și barăci muncitorești. În acest loc numit "Lükkenő" se întâlnesc traseele nr. 2., 12. și 13. De aici, în 5-6 ore prin Fagul Înalt - Mt. Caprei - Vf. Tătarului putem ajunge la Pasul Pângăraț.

Aici urcă și traseul nr. 14., care prin creasta Bârsanului și Fagul Înalt vine din Putna Mare. De aici ne întoarcem pe sub Vf. Cuții-Rez pe traseul nr. 13. (marcaj: triunghi roșu), trecem prin pârâul Rezul Mare și prin punctul nr. 38 (Macskalyuk) urcăm pe valea seacă (35 minute). Spre est, pe o potecă bine bătătorită, mergem până la Vf. Rivo (1382 m).

În continuarea drumului coborâm spre șaua muntelui, apoi urcăm din nou. După cam 3 km, în mijlocul unei poieni găsim o stână și două case, după un alt km un izvor. De aici o luăm spre nord, ocolim Vf Balhó, dar trebuie să fim atenți pentru că marcajele se pierd ușor în pădure. Ajungând pe prima poiană mai importantă trecem pe traseul de creastă, urcăm pe Vf. Crucii (1386 m). După vârf trecem prin poieni și păduri mici, apoi, mergând spre nord-est escaladăm Vf. Mare (1147 m), coborâm spre Vf. Mic (1047 m), trecem pe lângă o casă, coborâm pe o pantă abruptă la poalele căreia dăm de un izvor de apă minerală. Suntem foarte aproape de sfârșitul traseului, intrăm printre casele din Tulgheș și ajungem în curând la DN 15.

Traseul nr. 3. Borsec - Vf. Fagului - șaua Mezovești

Vf. Fagului (Vf. Faget) (1309 m) - poiana Mezovești - cotul Bistricioarei (790 m)

Distanța de parcurs: 10 km.

Diferență de nivel: 310 m.

Lungimea traseului: dus 3 ore; întors 3 1/2 ore.

Marcaj: punct galben. Vara traseu accesibil foarte ușor. Iarna recomandat numai schiorilor experimentați.

De pe Vf. Fagului poteca coboară pe creastă spre nord-est. La început trecem printr-o pădure de brazi, apoi ajungem pe o poiană, de unde avem o priveliște remarcabilă spre Munții Călimanului. Ne continuăm drumul printr-o plantație de brazi, și după numai 600 m, spre dreapta, trecem pe lângă stâna Cupele de la izvorul pârâului Rece.

După o oră trecem pe lângă stâna Țifrea și urcăm pe Vf. Mezovești (1397 m), coborâm pe creasta Mezovești, trecem printr-o pădure de brazi, urcăm un deal și nu departe de aceasta pe ultimul vârf al traseului, Vf. Țifrea de unde coborâm pe serpentinele de lângă casa pădurarilor în valea Bistricioarei.

Traseul nr. 4. Borsec - Șapte Izvoare - Mezovești

Șapte Izvoare (870 m) - poiana Mezovești (1290 m)

Distanța de parcurs: 5 km.

Diferență de nivel: 420 m.

Lungimea traseului: dus 2 1/2 ore; întors 2 ore.

Marcaj: cruce roșie. Vara traseu accesibil. Iarna recomandat numai schiorilor experimentați.

Pornim de la "Șapte Izvoare", ieșim pe poiana Șapte Izvoare și pe o potecă bătătorită, amenajată pe alocuri trecem printr-o pădure de brazi. După 30 de minute trecem pe lângă 3 clădiri pe marginea unei fânețe. Ne continuăm drumul până la o vale îngustă, de unde mergem mai departe spre nord-est, și după 10 minute de mers prin pădure ajungem pe o poiană mai mare la un izvor. Urcăm abrupt lăsând în spate câteva case și grajduri și ne continuăm drumul printr-o pădure până la poiana Mezovești.

Traseul nr. 5. Valea Cupele

Șapte Izvoare (870 m) - gura pârâului Cupaș

Distanța de parcurs: 7 km.

Diferență de nivel: 100 m.

Lungimea traseului: dus 2 ore; întors 2 ore.

Marcaj: cruce albastră. Vara traseu accesibil. Iarna recomandat numai schiorilor experimentați.

De la "Șapte Izvoare" pornim prin pădure, pe malul stâng al pârâului Cupaș înaintăm pe poteca btătorită. După 30 de minute ajungem pe o poiană. Întrăm în pădure, și după alte 30 de minute ajungem la gura pârâului Rece. În 30 de minute, prin poieni și păduri ajungem la Capu Corbului, în valea Bistricioarei. Ne întoarcem în Borsec pe traseul nr. 7. (marcaj: triunghi roșu).

Traseul nr. 6. Șapte Izvoare - șoseaua Valea Vinul Mare

"Șapte Izvoare" (900 m) - Dosul Biciului (970 m) - șoseaua Valea Vinul Mare (750 m)

Distanța de parcurs: 4 km.

Diferență de nivel: 80 m.

Lungimea traseului: dus 1 1/2 ore; întors 1 1/2 ore.

Marcaj: cruce galbenă. Vara traseu accesibil. Iarna recomandat numai turiștilor experimentați.

Pornim de la Vila 41. sau Cantina nr. 4. spre nord-est prin pădure. După un urcuș de 20 de minute urmează o coborâre lină până la Poiana Căprioarelor. Traversăm poiana pe lângă un izvor, apoi urcăm pe un drum cu iarbă, pe o poiană mică, care se află pe creasta Dosul Biciului. Aici intersectăm traseul nr. 7. și o luăm spre dreapta, coborâm lin 10 minute până la poteca marcată pe care vom cobori pe versant până șoseaua Valea Vinul Mare

Traseul nr. 7. Borsec - Dosul Biciului - Culmea Luminoasă

Baza sportivă Borsec (920 m) - Dosul Biciului (1000 m) - Capu Corbului (745 m)

Distanța de parcurs: 6 km.

Diferență de nivel: 365 m.

Lungimea traseului: dus 2 1/2 ore; întors 3 ore.

Marcaj: triunghi roșu. Vara traseu accesibil. Iarna recomandat numai turiștilor experimentați și vânătorilor.

Pornim de la poarta bazei sportive și urcăm 15 minute prin pădurea de brazi până la poiana Secu, apoi pe Vf. Secu Rotund. După alte 20 de intrăm în pădure, și înaintăm pe creasta până la poiana în care întâlnim traseul nr. 6. (marcaj cruce galbenă), și mergem mai departe spre stânga. Pe serpentine urcăm, apoi coborâm în Capu Corbului și pe lângă biserică ajungem la valea Bistricioarei.

Traseul nr. 8. Borsec - Râpa Mare - valea lui Filip Andrei

Baza sportivă Borsec (920 m) - gura pârâului Filip Andrei (775 m) - Râpa Corbului (1020 m)

Distanța de parcurs: 7 km.

Diferență de nivel 245 m.

Lungimea traseului: dus 3 ore; întors 2 1/2 ore.

Marcaj: cruce albastră. Vara traseu accesibil. Iarna recomandat numai turiștilor experimentați și schiorilor.

Pornim de la poarta bazei sportive spre sud, până la Valea Vinului, unde trecem peste DN 15., traversăm pârâul și trecem pe drumul forestier din valea lui Filip Andrei și mergem spre sud-est. La 800 m de la gura pârâului intrăm în pădure și urcăm 2,5 km pe serpentine. Ajungem la un lac artificial, de unde, printr-un defrișaj urcăm prin Râpa Corbului la gura văii Corbul Lung. Aici întâlnim traseul nr. 9. (marcaj linie galbenă), apoi, trecând peste o râpă ajungem pe creasta Chiozrezului de unde pleacă spre vest traseul nr. 16. (marcaj: triunghi roșu).

Traseul nr. 9. Borsec - Creasta Corbului

Capu Corbului (725 m) - Râpa Corbului (1020 m) - creasta Chiozrezului (1492 m)

Distanța de parcurs: 15 km.

Diferență de nivel 912 m.

Lungimea traseului: dus 5 ore; întors 5 1/2 ore.

Marcaj: linie galbenă. Vara traseu obositor din cauza lungimii, iarna recomandat numai schiorilor experimentați.

Pornim de pe DN 15 de la biserica din Capu Corbului, urcăm pe Vf. Corbului apoi pe Vf. Țăndăraș. Pe creastă, prin păduri și poieni, spre sud-est, urcând și coborând în continuu, la 1,5 km de vârf ajungem la Colțul Preluca, apoi la Culmea Preluca (1171 m). După 1,5 km ne întâlnim cu traseul care duce spre Valea Corbului, marcată cu cruce albastră. Până acum am acumulat 3 ore de mers, coborâm pe o pantă la punctul de afluență a pâraielor Lung și Scurt. Cotim spre est, trecem peste drum și traversăm pârâul Corbu și ne continuăm drumul pe o potecă cu serpentine, spre sud până la Chiozrezu (1244 m). Pe versantul sudic pe o mică poiană este un refugiu vânătoresc. Poteca se continuă pe creasta Gâtu Lung până la Vf. Răchitiș (1261 m). Intrăm în pădure și o luăm spre stânga, urcăm pe creasta Chiozrezu Mare și trecem pe traseul nr. 2. (marcaj: linie roșie).

Ne odihnim aici sau înnoptăm la grajdurile Rivo sau la "Lükkenő" - 3 km pe traseul marcat cu linie roșie (traseele 2. și 13.).

Traseul nr. 22. Borsec - valea Hancker

Policlinica Borsec, (850 m) - Valea Hancker - poiana Hancker (1120 m)

Distanța de parcurs: 4 km.

Diferență de nivel: 270 m.

Lungimea traseului: dus 2 ore; întors 1 1/2 ore.

Marcaj: punct albastru. Vara traseu ușor, iarna cam greu.

Pornim de la Policlinica balneară, trecem pe lângă izvorul Bălcescu (nr. 9.) spre dreapta și trecem pe o potecă bătătorită care ne duce spre nord-vest într-o vale pitorească. După 1,6 km intrăm în pădure - spre stânga trecem pe lângă o plantație recentă de brazi - și după 200 m pe lângă o carieră de calcar. Trecem pe lângă o căsuță, pe o porțiune mlăștinoasă, după care mergem 3 km prin pădure depărtându-ne de pârâu. Urcăm pe o potecă spre vest, la prima intersecție o luăm la dreapta, apoi cotim spre stânga, și o luăm iar spre dreapta. După 1 ore și 20 de minute ajungem la marcajul punct roșu și imediat după aceasta la o poiană mare. De la marginea pădurii la 1,5 km întâlnim un stâlp de orientare turistică. Aici ne întâlnim cu traseul nr. 2. Spre vest ajungem într-o vale care ne duce în Secu.

Traseul nr. 23. Borsec - valea Nadăș - Vf. Fagului

Atelierele cooperativei din Borsec (876 m) - valea Nadăș - Vf. Fagului (1309 m)

Distanța de parcurs: 4 km.

Diferență de nivel 440 m.

Lungimea traseului: dus 2 ore; întors 1 1/2 ore.

Marcaj: linie albastră. Vara traseu accesibil foarte ușor. Iarna recomandat numai schiorilor experimentați.

Poteca urcă prin valea Nadăș pe Vf. Fagului. Pornim de la ateliere prin pădure. După un urcuș de 20 de minute trecem pe lângă un izvor, după 35 de minute ajungem la o bifurcație. Spre stânga poteca urcă spre Vf. Fagului - creasta Arcoza (marcaj punct roșu), spre dreapta spre Vf. Fagului. Deci mergem spre dreapta prin pădure, urcăm treptat și la gura unui pârâu mic găsim un izvor. La 10 minute de aici trecem printr-o poiană, apoi peste un șanț cu apă, și după un urcuș de 15 minute ne aflăm pe Vf. Fagului (1309 m) pe care se întâlnesc șapte trasee.