Borsec, Toplița și împrejurimile

Trasee turistice din zona Corbu

Traseul nr. 10. Corbu - Valea Corbu

Gura pârâului Corbu (680 m) - Valea Corbu - cabana Corbu (860 m)

Distanța de parcurs: 10 km.

Diferență de nivel 254 m.

Lungimea traseului: dus 4 ore; întors 3 1/2 ore.

Marcaj: punct albastru. Vara puțin obositor, dar traseul este practicabil și cu mașina până la gura pârâului Bâtca. Iarna recomandabil numai schiorilor cu experiență.

Din DN 15. pe teritoriul comunei Corbu pleacă un drum forestier spre sud-vest pe valea Corbu. Drumul urcă prin pădure până la gura pârâului Scurt (10 km). După 7 km o ia spre sud și după 3 1/2 ore ajungem la gura pârâului Bâtca, la barăcile muncitorilor forestieri, unde putem să și înnoptăm. De aici continuăm drumul spre vest și după jumătate de oră ajungem la Cabana Corbu. La confluența pâraielor Lung și Scurt ne întâlnim cu traseul nr. 9. (marcaj linie galbenă) care duce spre sud, la cabana vânătorească de pe Vf. Chiozrezu (1244).

Traseul nr. 11. Valea Asodului

Satul Asod (664 m) - valea Asodului (779 m) - creasta Asodul Mare (1320 m) - Vf. Asod (1334 m) - "Hármashatár" (1350 m)

Distanța de parcurs: 9 km.

Diferență de nivel 695 m.

Lungimea traseului: dus 3 1/2 ore; întors 3 ore.

Marcaj: linie albastră (pe alocuri lipsă). Traseu de vară. Primii 5 km accesibili și cu mașina. Iarna recomandabil numai schiorilor cu experiență.

Din satul Asod de la km 216,3 din DN 15. pleacă un drum forestier și merge 1 km prin sat. După 2,6 km întâlnim barăcile muncitorilor forestieri, după 3,2 km, la gura pârâului Asod spre dreapta este casa pădurarilor, apoi un pârâu. Drumul continuă pe valea pârâului Beltic pe drumul forestier, spre sud-est și după aceea urcăm pe o potecă pe creasta Corhani - Asod și la Vf. Asodul Mare (1334 m) la o stână.

De aici putem merge pe poteca de creastă fără marcaj la izvorul pârâului Asod, sub Vf. Beneș unde ne întâlnim cu traseul nr. 2., care urcă din valea Corbu, de la gura pârâului Bâtca la "Hármashatár". De aici coborâm spre sud-est în valea pârâului Roșu, pe drumul forestier care ne duce prin Valea Rezul Mare înapoi pe DN 15.

Traseul nr. 12. Valea Rezul Mare

Comuna Putna (655 m) - Gura popii (750 m) - gura pârâului Vereș (800 m) - gura pârâului Vacilor (905 m) - poiana "Lükkenő" (1200 m)

Distanța de parcurs: 13 km.

Diferență de nivel 750 m.

Lungimea traseului: dus 4 1/2 ore, întors 4 ore.

Marcaj: cruce albastră. Vara accesibil cu mașina pe drumul forestier. Iarna recomandabil numai schiorilor cu experiență.

Pornim din stația de autobuz din Putna pe un drum forestier care urcă prin valea pârâului Rezul Mare care ne duce în apropierea poienii "Lükkenő" (12 km). Prin sat parcurgem 2,6 km, până ce trecem peste un mic pod, de acolo urcăm spre nord-est până la pârâul Popii și un alt drum forestier, pe care urcă la Rezul Mare traseul nr. 15. -fără marcaj . La km 6. ajungem la gura pârâului Roșu Mare. La km 8. este gura pârâului Vacii și a pârâului Gura, unde găsim niște barăci ai muncitorilor forestieri. După alte 4 km se termină drumul. De aici mai avem un urcuș de 1,5 km până la poiana "Lükkenő" care trece prin pădure, spre sud-vest. Ultima porțiune este foarte abruptă. De aici drumul forestier urcă spre sud-est la Vf. Fagul Înalt, făcând joncțiunea cu numeroase alte trasee turistice din zonă. Marcajul cruce albastră merge pe lângă firul de apă și ne duce la izvorul pârâului Rezul Mare, trece pe lângă Groapa Pisicii "Macskalyuk" și se întâlnește cu drumul forestier care duce spre poiana "Lükkenő".

Traseul nr. 13. Poiana Lükkenő

Pasul Țengheler (1065 m) - Fagul Înalt (1460 m) - poiana "Lükkenő" (1200 m) - Groapa Pisicii (Macskalyuk) (1285 m)

Distanța de parcurs: 5 km.

Diferență de nivel 414 m.

Lungimea traseului: dus 2 ore, întors 2 ore.

Marcaj: triunghi roșu. Traseu recomandat vara numai turiștilor cu experiență, iarna numai schiorilor experimentați.

Pe drumul dintre Ditrău și Hagota, la km 14,6 km în Pasul Țengheller pleacă un drum forestier spre poiana "Lükkenő" și izvorul Rezului Mare. Pornim spre nord de lângă casa din intersecție ajungem la Fagul Înalt, pe care-l ocolim pe o serpentină prin versantul vestic, trecem pe lângă niște izvoare, apoi coborâm spre nord-vest. După 4 km ajungem în câmp deschis: poiana "Lükkenő". Aici găsim barăcile muncitorilor forestieri și cantonul forestier Putna Mare, singurul loc unde putem înnopta la nevoie. Ne continuăm drumul și intrăm în pădure prin drumul forestier, în spatele barăcilor și înaintăm spre nord-vest. După 400 m ieșim din pădure, traversăm pârâul Rezul Mare și trecem pe lângă Groapa Pisicii (Macskalyuk). De aici ne continuăm drumul pe poteca care vine spre creastă dinspre Vf. Chiozrezu - Vf. Rivo și merge spre est - nord-est spre Vf. Fagului-Rivo (1382 m) și creasta Rezul Mare.

Traseul nr. 14. Culmea Putnei

Poiana "Lükkenő" - Vf. Obcinei (1234 m) - Vf. Bâtca Bârsanului (1247 m) - Vf. Alunului (1189 m) - Putna

Distanța de parcurs: 14 km.

Diferență de nivel 1060 m.

Lungimea traseului: dus 4 1/2 ore, întors 5 ore.

Marcaj: cruce roșie (pe alocuri lipsă). Traseu recomandat vara numai turiștilor cu experiență, iarna numai schiorilor experimentați.

De la barăcile din poiana "Lükkenő" urmăm traseul 13. Până la intersecția spre Fagul Înalt, unde părăsim drumul forestier și urmăm linia crestei, urcăm pe culmea Putnei, apoi la Poiana Albă (1247 m), de unde ne continuăm drumul spre nord-est prin pădure și pe câteva poieni, urcând și coborând de câteva ori, până ajungem la o stână, unde găsim și apă de băut. De aici urcăm ușor pe Vf. Alunului (1189 m), de unde, după un coborâș de 4 km ajungem în comuna Putna, la gura pârâului Balaj.

Traseul nr. 15. Valea Roșu

Gura pârâului Roșu Mare (815 m) - Stâna Roșu - "Hármashatár" (1350 m)

Distanța de parcurs: 5 km.

Diferență de nivel 535 m.

Lungimea traseului: dus 2 1/2 ore, întors 2 ore.

Marcaj: linie albastră. Traseu accesibil vara, iarna numai schiorilor experimentați.

Traseul leagă mijlocul văii Rezului Mare cu creasta cu același nume, dinspre "Hármashatár". La km 6. ajungem la gura pârâului Roșu Mare, intrăm pe drumul forestier care ne duce până la barăcile muncitorilor forestieri. De aici plecăm spre dreapta, spre nord-vest, urcând valea pârâului Roșu. După 20 de minute drumul forestier se termină, urcăm pe lângă firul apei prin pădure, până la o stână, apoi, spre nord la poiana "Hármashatár". De aici marcajul linie roșie ne conduce până la Vf. Bâtca Rotundă și la Tulgheș.

Traseul nr. 16. Poiana Uscată

Râpa Corbului (1020 m) - Poiana Uscată (1214 m)

Distanța de parcurs: 3 km.

Diferență de nivel 180 m.

Lungimea traseului: dus 1 1/2 ore, întors 1 ore.

Marcaj: triunghi roșu. Traseu de vară. Iarna recomandabil numai schiorilor cu experiență.

Traseul urcă din valea pârâului Corbu spre vest pe o potecă marcată, bine bătătorită până la Poiana Uscată. După 1,2 km întrăm în pădure și după 800 m ajungem la marginea poienii izvorului pârâului Scurt. După alte 500 m la liziera pădurii ajungem la Poiana Uscată unde pe un brad găsim deja marcajul cruce roșie. De aici spre sud se află Vârful Uscat (1207 m), de unde putem urca la Vf. Chiozrezu-Mare. Ne întoarcem la Borsec pe valea pârâului Malnaș ghidându-ne după marcajele triunghi albastru.

Traseul nr. 17. Vf. Uscat - Chiozrezul Mic

Poteca vânătorilor din Valea Vinul Mare - Poiana Uscată (1214 m) - Vârful Uscat (1207 m) - Culmea Estefan (1285 m) - Vf. Chiozrezu-Mic (1250 m)

Distanța de parcurs: 9 km.

Diferență de nivel 545 m.

Lungimea traseului: dus 4 1/2 ore, întors 3 1/2 ore.

Marcaj: cruce roșie. Vara traseu obositor, iarna recomandat numai schiorilor.

De pe DN 15. care trece prin Valea Vinul Mare poteca începe de la piatra kilometrică 199. Intrăm în pădure pe lângă gard și urcăm cam 1 km pe șaua Malnaș de unde urcăm în Poiana Uscată. De aici urcăm pe Vf. Uscat pe care-l ocolim spre stânga, spre dreapta trecem pe lângă o plantație de brazi. În șa, la 1 km de vârf găsim izvorul Malnaș, de unde urcăm spre Culmea Estefan, după care coborâm în șa, de unde mergând spre sud-vest prin pădure coborâm la izvorul pârâului Adânc, apoi urcăm la Vf. Chiozrezu Mic. Drumul continuă până în vârf, unde ne întâlnim cu traseul de creastă nr. 2.

Traseul nr. 18. Valea Malnaș

Gura pârâului Malnaș (804 m) - Valea Malnaș - poiana Uscată (1196 m)

Distanța de parcurs: 5 km.

Diferență de nivel 390 m.

Lungimea traseului: dus 2 1/2 ore; întors 2 ore.

Marcaj: triunghi albastru. Vara traseu obositor, iarna recomandat numai schiorilor.

De pe DN 15. care trece prin Valea Vinul Mare poteca începe de la piatra kilometrică 199. Urcăm 10 minute pe valea pârâului Malnaș după care intrăm în pădure. După 3 km de mers pe malul apei ajungem la o bifurcație. Noi mergem spre stânga prin pădure. După 300 m începem un urcuș abrupt pe poteca cu serpentine până la Poiana Uscată, la punctul de întâlnire a traseelor marcate cu cruce roșie și triunghi roșu. Prima urcă la Vf. Chiozrezu (Traseul nr. 17.) iar a doua la izvorul pârâului Filip Andrei. (Traseul nr. 16.)

Traseul nr. 19. Valea Vinului

DN 15. (806 m) - Valea Vinului - Vf. Chiozrezu-Mic (1250 m)

Distanța de parcurs: 8 km.

Diferență de nivel 460 m.

Lungimea traseului: dus 4 ore, întors 3 ore.

Marcaj: linie albastră. Traseu de vară, iarna recomandat numai schiorilor.

Pornim din centrul Borsecului pe DN 15. spre sud-vest și după 2 km părăsim casele, și ajungem pe o poiană. Trecem pe lângă o carieră și după 1/2 km pe lângă niște căsuțe. După 5,3 km trecem un pod, apoi pe lângă grajduri îngrădite. La km. 7 părăsim drumul forestier și spre dreapta intrăm în pădure. Urcăm până la o poiană, apoi la cota 1015, de unde spre stânga pleacă un traseu de creastă, pe care ne putem întoarce în Borsec. Noi ne continuăm drumul, apoi cotim spre dreapta și ajungem pe o pășune largă. După un drum total de 4 ore urcăm lin pe Vf. Chiozrezu Mic, cunoscut și ca Vf. Vinului. (1259 m). Aici întâlnim și traseul de creastă nr. 2.

Traseul nr. 20. Sărmaș - Dealul Dosul cel Mare - Vf. Sărmaș

Sărmaș (697 m) - Dealul Dosul cel Mare - Vf. Sărmaș

Distanța de parcurs: 7 km.

Diferență de nivel 578 m.

Lungimea traseului: dus 3 ore, întors 2 1/2 ore.

Marcaj: triunghi roșu. Traseu de vară, iarna recomandat numai turiștilor experimentați.

Din centrul Sărmașului pornim spre nord-est, urcăm pe lângă o carieră de bazalt pe un deal pleșuv și ajungem pe o pășune. Pe traseu, spre dreapta putem vedea Vf. Arșița) (998 m).

Traseul nr. 21. La Cialo - Creasta "Hazanéző" - Creasta Arcoza

Gura pârâului Arcoza (840 m) - La Cialo - Creasta Arcoza (820 m)

Distanța de parcurs: 4 km.

Diferență de nivel 380 m.

Lungimea traseului: dus 2 1/2 ore; întors 2 ore.

Marcaj: triunghi albastru. Traseu de vară, iarna recomandat numai turiștilor experimentați.

La gura pârâului Arcoza, din DN 16 urcă un drum forestier pe creasta Arcoza. Depășind versantul muntelui Arcoza spre stânga, urcăm pe creastă și trecem pe lângă stâna La Cialo. După un urcuș abrupt de cca. 2 ore ajungem la traseul nr. 2., marcat pe această porțiune cu punct roșu, in loc de linie roșie, pe care urcăm pe Vf. Arcoza (1293 m).