Borsec, Toplița și împrejurimile

Trasee turistice din Bilbor

Traseul nr. 24. Vf. Fagului - creasta Năureasca

Vf. Fagului (1309 m) - Vf. Fagul Ciobotului (1254 m) - drumul sub Răchitiș (900 m) - Vf. Obcinei (1387 m) - La Mori (1380 m) - Poiana Piatra (1380 m) - poiana Toplicioarei (1465 m) - stânele Tulgheș (1410 m) - Cabana La Coada Vacii (1305 m)

Distanța de parcurs: 26 km.

Diferență de nivel: 870 m.

Lungimea traseului: dus 10 ore, întors 9 ore.

Marcaj: punct roșu. Vara traseu lung, obositor dar foarte frumos, recomandat numai pentru turiștii cu experiență, iarna numai pentru schiori cu experiență și vânătorilor.

Traseul leagă băile Borsec de Munții Călimanului. Începe la șaua Vf. Fagului unde putem ajunge prin traseele nr. 1. sau 23. Din șa coborâm spre nord-vest pe potecă bine bătătorită, prin pădure de fagi, la poiana Fagul Ciobotului. Aici întâlnim marcajul linie galbenă care indică traseul nr. 25 care trece prin valea Răchitișul Mare spre Bilbor. Noi trebuie să urmăm marcajul punct roșu. Intrăm în pădure și urcăm spre Vf. Fagul Ciobotului (1254 m). De aici coborâm 1,5 km, apoi spre sud 1 km, ca în fine să întoarcem spre vest, până la piatra kilometrică nr. 5., sub Răchitiș să ajungem la drumul Gura Creanga - Bilbor. Pe aceasta urcăm spre Bilbor și după 350 m ajungem pe câmp deschis, de unde pornim spre vest pe o potecă. După 2 km sub Vf. Ariniș ajungem la un grajd de vite. Urcăm mai departe și ocolind spre stânga Vf. Ariniș ajungem sub Vf. Ciungi (1345 m), de unde avem o priveliște de ansamblu asupra depresiunii Bilborului și pe Munții Călimanului.

De aici orientarea nu mai este o problemă. Traseul marcat urmărește linia crestei, și mergem cam 6 km spre nord-est pe a creasta Năureasca. După un urcuș lin de 1,5 km spre Vf. Obcinei trecem de punctul de înălțime 1387, unde ne întâlnim cu traseul nr. 27 care urcă din valea Hurdugașului, apoi, 1,2 km mai încolo cu traseul nr. 29., care urcă prin valea pârâului Voevodeasa spre Munții Călimanului. Drumul forestier spre nord-est duce în Bilbor.

Coborând de pe Vf. Obcinei după o oră de mers se ajunge la locul numit La Mori. În apropierea locului în care ne întâlnim cu traseul nr. 32 care urcă de la poiana Văcăria, după ce ieșim din pădure spre stânga observăm un izvor. De aici mai avem de mers 200 m la Poiana Piatra, în mijlocul căreia găsim o casă vânătorească și o stână. De aici pleacă mai multe poteci, în valea pârâului Voevodeasa (Valea Voivodesii), Valea Toplicioarei (spre nord-vest).

Pe Poiana Piatra înaintăm pe drumul forestier spre nord-vest și după 1,7 km ajungem în șaua din Poiana Toplicioarei (1465 m), unde ne întâlnim cu traseul nr. 29. care urcă din Valea Toplicioarei (marcaj triunghi albastru). Mergem mai departe spre nord-vest pe poteca marcată cu punct roșu și ajungem în șaua dintre Bâtca Stejii și Dealul Baret, apoi la poiana Steja Mică, unde găsim un izvor. Trecem prin pădure și coborâm printr-o porțiune defrișată la stâna din poiana Stejii (1410 m). Pe câțiva brazi tineri găsim marcajul linie albastră, care ne indică faptul, că aici se termină traseul nr. 26., care de asemenea urcă din Valea Voivodesei. Ne continuăm drumul spre nord pe marcajul punct roșu, care ne duce jos pe o vale frumoasă numită Sec Neagra până la drumul forestier. Trecem peste acesta, și pe un drum pietros după 20 de minute ajungem pe o poiană, și puțin mai sus la Cabana "La Coada Vacii". Acesta din urmă este punctul de pornire pentru cei care vor să escaladeze vârfurile din Munții Călimanului.

Traseul nr. 25. Borsec - Bilbor

Poiana Fagul Ciobotului (1170 m) - valea Răchitiș - dealul Leonte - Bilbor (880 m)

Distanța de parcurs: 8 km.

Diferență de nivel: 160 m.

Lungimea traseului: dus 2 1/2 ore, întors 2 1/2 ore.

Marcaj: linie albastră. Iarna recomandat numai schiorilor.

De pe Șaua Vf. Fagului coborâm pe un drum lat, în pădurea seculară de fagi spre nord-vest la poiana Fagul Ciobotului (marcaj punct roșu). Traseul nostru pleacă de aici și la început urmărește creasta printr-o pădure de brazi. După 20 de minute trecem peste un fir de apă, după o oră ajungem la pârâul Răchitiș și la traseul căii ferate înguste pe lângă cătunul Răchitiș. Calea ferată a fost construită pentru transportul apei minerale din Borsec.

Trecem șinele și pârâul și trecem pe lângă două cantoane forestiere. După 5 minute ajungem la un drum forestier care leagă cătunul Răchitiș cu valea Bistricioarei. Trecem și prin aceasta și ne continuăm drumul pe o potecă care urcă dealul Leonte. După ce trecem pădurea, pornim pe un drum, care ne duce 3 km printre fânețe, case răsfirate și alte construcții, grajduri, etc., trece pe lângă Vf. Irimesti și în curând, la gura pârâului a Șestinii ajungem în Bilbor.

Traseul nr. 32. Bilbor - valea Lupilor (Dobreanu)

Școala nr. 2. Bilbor (895 m) - Valea Fundoaia - pârâul Lupilor (Dobreanu) - Poiana Văcăria (1264 m) - poteca La Mori (1340 m)

Distanța de parcurs: 8 km.

Diferență de nivel: 450 m.

Lungimea traseului: dus 3 ore; întors 2 1/2 ore.

Marcaj: punct albastru. Iarna recomandat numai schiorilor.

Pornim de la școala nr. 2., din centrul Bilborului, după 1,8 km observăm câteva izvoare și o piscină veche. După ce ieșim dintre case mergem pe drumul forestier, și după 4 km trecem pe lângă o cabană și urcăm pe valea Lupilor (Dobreanu) până la piatra kilometrică nr. 5. De aici avem două opțiuni: spre stânga poteca urcă pe creasta La Mori, spre dreapta - noi mergem pe aceasta - prin pădure la poiana Văcăria.

Trecem pa lângă o stână, spre nord vedem Vf. Văcăria și ne continuăm drumul spre vest pe poteca ce trece pe o porțiune defrișată. La stânga vedem pădurea, spre dreapta Vf. Opticioara (1436 m), în apropierea căreia intrăm în pădure și ne întâlnim cu marcajul punct roșu pe care putem ajunge la stâna din Poiana Piatra.

Traseul nr. 33. Valea Bistricioarei

Centrul Bilborului (895 m) - gura pârâului Borcut (970 m) - gura pârâului Rece (895 m) - Culmea Alunișului (1297 m) - valea Neagra - Drăgăioasa (1040 m)

Distanța de parcurs: 12 km.

Diferență de nivel: 412 m.

Lungimea traseului: dus 3 1/2 ore, întors 3 1/2 ore.

Marcaj: linie albastră. Vara putem merge pe drumul forestier până la gura pârâului Rece - 6,5 km. De acolo putem înainta pe drumul forestier și pe potecă. Iarna recomandat numai schiorilor.

Pornim spre nord din Bilbor. La 2,2 km de centru pleacă spre dreapta drumul forestier Vaman (Traseul nr. 35.). După 1,3 km pleacă spre vest traseul care urcă spre poiana Vacaria prin valea Dobreanu. După ce ieșim dintre case, după 3,3 km, spre dreapta vedem un drum de țară, care se cheamă Drumul Rușilor.

La km 4, spre stânga pleacă un drum pietruit, care duce spre Vf. Dobreanu. În apropiere găsim câteva izvoare de apă minerală. La km 4,5 spre stânga, la gura pârâului Borcut pleacă drumul forestier care urcă spre Măgura Cocora și Vf. Păltiniș. După 6,7 km ajungem la intersecția cu drumul forestier Răcilă. Traseul nostru continuă spre nord. La 5 km de gura pârâului Rece se termină drumul forestier. Spre stânga pleacă o potecă spre stâna Bursucăria. Noi mergem mai departe pe un urcuș abrupt, trecem printr-o poiană și prin pâlcuri de brazi și un loc pleșuv pe Culmea Alunișului dintre Vf. Aluniș și Drăgoiasa de unde coborâm în valea Neagra Broștenilor. Pe drumul comunal ajungem în Drăgoiasa.

Traseul nr. 34. Bilbor - valea Borcut

Valea pârâului Borcut (970 m) - valea Borcut - creasta Măgura - Vf. Măgura (1503 m)

Distanța de parcurs: 7 km.

Diferență de nivel: 585 m.

Lungimea traseului: dus 3 ore, întors 2 1/2 ore.

Marcaj: triunghi albastru (șters pe alocuri). Traseu recomandat vara numai turiștilor experimentați, iarna chiar și schiorii experimentați pot ajunge numai la Cabana Măgura.

Traseul începe pe drumul Bilbor - Aluniș la km 4,5, la gura pârâului Borcut. Prima porțiune este un drum forestier în stânga văii pârâului. După 2 km pleacă o potecă, care ajunge pe o poiană în care găsim un izvor. Ne continuăm drumul prin poieni și păduri și după 3,8 km ajungem la o intersecție, de unde spre dreapta, drumul duce pe poiana Păltiniș și la cabana cu același nume.

Urcăm în continuare prin valea Borcut spre vest, până într-o poiană în care găsim o colibă, și de aici, urmând cursul apei ajungem la creasta Măgura Cocora (1503 m). O altă potecă vânătorească urcă abrupt prin pădurea defrișată, a treia prin pădurea de brazi și stânci pe creastă. Din turnul punctului de triangulație avem o vedere panoramică pe Culmea Alunișului, Creasta Harlagii și depresiunea Bilborului.

Traseul nr. 35. Bilbor - Valea Vaman

Drumul forestier Vaman (920 m) - șaua poiana Vaman (1245 m) - valea Neagra Broșteni - gura pârâului Ciutac (885 m)

Distanța de parcurs: 7 km.

Diferență de nivel: 336 m.

Lungimea traseului: dus 3 ore, întors 2 1/2 ore.

Marcaj: cruce albastră. Vara accesibil și cu mașina, iarna numai pe schiuri.

Pornim din Bilborul de Sus, de la gura pârâului Vaman. După câteva sute de metrii ieșim dintre case și mergem spre nord-est pe drumul forestier. Trecem lângă barăcile muncitorilor forestieri și ajungem la casa pădurarilor. După un urcuș de 700 m prin pădure ajungem la o casă părăsită, care se află la capătul drumului forestier. De aici pleacă o potecă spre dreapta, printr-o porțiune defrișată peste creastă. Poteca marcată duce spre stânga. Trecem prin pădure și ajungem pe o poiană întinsă. La dreapta vedem o stână și o casă din bârne. Sus, pe creastă vedem turnul de belvedere. De la stâlpul de orientare turistică urmăm traseul de creastă spre sud-est și după 500 m pe o potecă coborâm la gura pârâului Ciutac în valea Neagra Broștenilor.

Traseul nr. 36. Bilbor - La Lupăria

Gura pârâului Străjii (925 m) - Creasta Lupăria (1350 m) - gura pârâului Ciutac (885 m)

Distanța de parcurs: 7 km.

Diferență de nivel: 425 m.

Lungimea traseului: dus 3 ore, întors 2 3/4 ore.

Marcaj: punct roșu (pe alocuri lipsă). Traseu recomandat iarna numai pentru schiori.

Pornim din Bilbor, de la gura pârâului Străjii, spre stânga, pe lângă grajduri, apoi spre nord-est pe traseul de creastă, și peste puțin timp ajungem la locul numit Piciorul Lupăriei, la poalele muntelui cu același nume, de unde urcăm prin păduri de brazi. În curând ajungem la poiana Străjii, mergem mai departe și trecem prin cele două poieni din Lupăria, apoi urcăm pe vârful cu același nume (1412 m). Coborâm pe creastă și ajungem pe Traseul nr. 30., pe care o urmăm până la valea Neagra Broștenilor.

Traseul nr. 37. Bilbor - Dealul Țiganilor - Poiana Smida Boului

Gura pârâului Țiganilor (880 m) - Dealul Țiganilor - Culmea Hărlagii - poiana Smida Boului (1472 m)

Distanța de parcurs: 4 km.

Diferență de nivel: 595 m.

Lungimea traseului: dus 2 1/2 ore, întors 2 ore.

Marcaj: punct galben (șters, pe alocuri lipsă). Traseu recomandat iarna numai pentru schiori.

Gura pârâului țiganilor este lângă campingul din Bilbor. De aici începe traseul, dar nu pe lângă firul apei, ci pe o potecă mai spre stânga. Urcăm spre Dealul Țiganilor, și după 1,1 km intrăm în pădure și ne continuăm drumul spre nord-est, apoi, după un urcuș de 3 km prin păduri și poieni ajungem, prin Culmea Hărlagii la poiana Smida Boului. De aici ne continuăm drumul spre est, până la Vf. Hărlagi.

Traseul nr. 38. Valea Hărlagii

Gura pârâului Huruba (830 m) - Culmea Hărlagii (1560 m) - gura pârâului Rece (840 m)

Distanța de parcurs: 10 km.

Diferență de nivel: 730 m.

Lungimea traseului: dus 5 ore, întors 4 1/2 ore.

Marcaj: cruce galbenă. Traseu recomandat iarna numai pentru schiori.

Pornim de la gura pârâului Huruba și urcăm pe versant 3,2 km. La al doilea afluent al părăului o luăm spre dreapta, spre nord-est și ajungem pe o poiană pe lângă o stână, unde ne întâlnim cu traseul nr. 30. (marcaj: linie roșie). Ne continuăm drumul pe o potecă bine bătătorită pe creasta care urcă abrupt spre nord-vest spre Vf. Hărlagia (1581 m). Înainte să ajungem pe vârf, la poalele unui urcuș întâlnim poteca care coboară prin pădure la gura pârâului Rece, în valea Neagra Broștenilor.