Borsec, Toplița și împrejurimile

Trasee din zona Topliței

Traseul nr. 26. Toplița - valea pârâului Voevodeasa

Gura pârâului Secu (740 m) - gura pârâului Voevodeasa (850 m) - pârâul Crucea (874 m) - gura pârâului Toplicioara (980 m) - Stâna Steja (1410 m)

Distanța de parcurs: 12 km de la gura pârâului Voevodeasa.

Lungimea traseului: dus 6 ore, întors 5 ore.

Marcaj: linie albastră.

Diferență de nivel 560 m. Recomandat vara turiștilor cu experiență, iarna schiorilor.

Din Toplița putem merge cu mașina la gura pârâului Voevodeasa, de unde traseul marcat virează spre dreapta și urcă prin pădurea de brazi din valea Voivodeasa. La podul de beton armat întâlnim marcajul triunghi albastru, care arată drumul prin valea pârâului Toplicioara pe Măgura Cocora. Mai sus, spre stânga vedem barăci ale muncitorilor forestieri, unde putem găsi adăpost la nevoie pentru 10-15 turiști. Mergând spre nord-vest pe o potecă marcată ajungem "la grajduri". De aici mergem spre nord pe o vale îngustă, apoi pe firul apei 2 km printr-o pădure de brazi. Părăsim valea și urcăm printr-o porțiune defrișată până la Stâna Steja, pe o poiană largă, frumoasă. De aici, spre est, urmând marcajul pe traseul 24., în 2 ore ajungem în poiana Toplicioara, apoi pe Poiana Piatra. Din valea Voivodeasa, la gura pârâului Crucea pleacă traseul nr. 28., care urcă pe valea omonimă la creasta Năureasca și Vf. Obcinei (1387 m).

Traseul nr. 27. Valea Hurdugașului

Gura pârâului Hurdugaș (742 m) - valea Hurdugașul Mare - Vf. Obcinei (1387 m)

Distanța de parcurs: 8 km.

Diferență de nivel 654 m.

Lungimea traseului: dus 3 1/2 ore, întors 3 ore.

Marcaj: punct albastru (pe alocuri lipsă)

Diferență de nivel: 654 m. Vara traseul relativ ușor, iarna practicabil numai până la barăcile muncitorești.

Din valea Topliței, cam de la un km. de Monumentul Eroilor pornim pe traseu prin valea Hurdugașului Mare. La intrare în vale se află barăcile muncitorilor forestieri. Urcăm pe drumul forestier în direcția nord - nord-est, și după 2,6 km ajungem la gura pârâului Hurdugașul Mic, unde vedem o rampă de încărcare și niște barăci. Drumul forestier care urcă prin pădure se termină în curând și înaităm 1,5 km pe o potecă de transportat bușteni, trecem peste 4 pâraie mici. Ajungând la ultima, după un parcurs total de 2,7 km pe malul apei ajungem la Vf. Obcinei (1387 m). Dacă urcăm pe valea pârâului Hurdugașul Mic ajungem în valea pârâului Crucea la traseul nr. 28., care de asemenea urcă pe creasta Năureasca.

Traseul nr. 28. Valea Crucii

Gura pârâului Crucea (856 m) - Creasta Obcinei (Năureasca) (1360 m)

Distanța de parcurs: 7 km.

Lungimea traseului: dus 3 ore, întors 2 1/2 ore.

Marcaj: cruce albastră (pe alocuri lipsă). Vara traseul relativ ușor, iarna nerecomandat.

De la gura pârâului Crucea din valea pârâului Voevodeasa urcăm 2,3 km pe drumul forestier până la stâna Hurdugaș unde virăm spre vest și urcăm abrupt 2,5 km și ne întâlnim cu traseul de pe creasta Năureasca spre Vf. Obcinei. Acest traseu face legătura dintre Munții Giurgeului și Masivul Călimani..

Traeul nr. 29. Valea Toplicioarei

Gura Toplicioarei (980 m) - Poiana Toplicioara (1465 m)

Distanța de parcurs: 5 km.

Diferență de nivel: 490 m.

Lungimea traseului: dus 2 1/2 ore, întors 2 ore.

Marcaj: triunghi albastru. Recomandat vara turiștilor cu experiență, iarna schiorilor.

La podul de la gura Toplicioarei trecem pe traseul care urcă din valea Voivodeasa, pe lângă barăcile muncitorești. Pe o potecă din valea Toplicioarei urcăm cam 2,5 km când trecem spre dreapta, pe lângă niște barăci părăsite. După alte 2 ore, la punctul de afluență a unui fir de apă cotim spre stânga, și urcăm sus prin pădure, până când ajungem în Poiana Toplicioara. De aici ne continuăm drumul spre sud-est și după 30 de minute ajungem la Poiana Piatra unde găsim o stână și o casă de vânătoare. Traseul nr. 30 pleacă spre nord, și duce spre Culmea Alunișului.

Traseul nr. 30. Culmea Alunișului - Creasta Harlagia - Creasta Țibleș

Șaua Toplicioara (1465 m) - Vf. Băcilă (1389 m) - Culmea Alunișului (1297 m) - Vf. Alunișul Mare (1440 m) - Șaua Vaman (1265 m) - Lupăria (1373 m) - poiana Smida Boului (1320 m) - Vf. Harlagia (1581 m) - Vf. Muncelul (1631 m) - Vf. Țibleșul Mic(1667 m)

Distanța de parcurs: 30 km.

Diferență de nivel: 1720 m.

Lungimea traseului: dus 10 ore, întors 9 1/2 ore.

Marcaj: linie roșie. Traseu foarte frumos, dar foarte solicitant pe timp de vară. Iarna recomandat numai schiorilor cu experiență. Din orice punct al traseului putem coborâ în Bilbor. Posibilități de cazare: în Poiana Piatra, casa vânătorească Păltiniș, Cabana Vaman, casa vânătorească Huruba, Cabana Muncel.

Începem traseul în șaua Toplicioara, unde urcăm din Bilbor sau pe valea pârâului Voevodeasa și Toplicioara. Din șa coborâm pe drum de țară, cu marcaj lipsă pe porțiuni importante. Drumul pornește în zona izvoarelor pârâului Sec-Neagra în spatele Vf. Măgura Cocora, părăsim poiana Păltiniș spre dreapta. Trecem prin păduri de brazi și poieni, urcând și coborând alternativ și după 2 ore ajungem la Vf. Băcilă (1380 m). Aici, pe poiană trebuie să fim atenți, ca dintre cele 3 poteci disponibile să alegem pe cea din mijloc, care urmărește linia creastei, și care este marcată - de această dată vizibil - cu linie galbenă. În curând ajungem pe Vf. Bursucăria, de unde prin păduri și poieni mergând spre nord-est trecem spre dreapta de o stână. Trecem pe sub Vf. Drăgoiasa și coborâm pe Culmea Alunișului, unde ne întâlnim cu traseul nr. 33., marcat greșit pe această porțiune în loc de linie albastră cu triunghi albastru. Pe acest traseu putem ajunge în satul Drăgoiasa.

De pe Culmea Alunișului urcăm pe Vf. Alunișul Mare, nu înainte ca să escaladăm Alunișul Mic. De pe vârf coborâm spre sud-est pe un drum de țară până la Vf. Vaman. De aici coborâm iar pe creastă și observăm spre sud-est un stâlp de orientare. Aici pe traseul nr. 35. putem cobori în Bilborul de Sus. Ne continuăm drumul în șaua Vaman, mai întâi coborâm puțin, apoi urcăm prin pădure spre sud, și după o oră de mers ajungem în poiana Smida Boului. De aici mergem spre Vf. Harlagia, unde ajungem urcând după o cotitură largă. Traseul continuă similar până la Vf. Muncel (1631 m), diferența notabilă este stâna de sub vârf. În curând ajungem pe cumpăna apelor dintre văile Cristișor și Muncel. De aici mai avem de mers 1,5 km până la Vf. Țibleșul Mic (1667 m), urmat spre est de Grânțișul Mare și spre nord de Vf. Budacul (1864 m).