Localități balneo-climaterice

Băile Seiche

Băile Seiche în intravilanul municipiului Odorheiu Secuiesc , la altitudinea de 504 m de la nivelul marii.

Posibilități de acces

Din centrul municipiului Odorheiu Secuiesc pe D. N. 13A în direcția Praid.

Ape minerale

Pe raza orașului se află mai multe izvoare de apă minerală. La Băile Seiche se află trei izvoare de apă minerală:

Izvorul Seiche, care are o apă bicarbonatată, calcică, sodică, carbogazoasă, hipotonă, cu mineralizație totală de 2327,84 mg/kg. Este folosită de către populație ca apă de băut.

Izvorul Orban Balazs, care conține o apă sulfuroasă, sodică, carbogazoasă, cu mineralizație totală de 3097 mg/kg, cu un debit de 20 l/min. Cu această apă funcționează o baie caldă cu 11 vane, și este folosită în cure balneare.

Izvorul nr. 3. conține o apă ușor sulfuroasă, alcalină, carbogazoasă, cu mineralizație totală de 2948 mg/kg, cu un debit de 9,5 l/minut.

La marginea sud-vestica a orașului, la poalele dealului Kuvar, sunt captate 5 izvoare, cu un debit general redus. Pot fi folosite în cura internă în afecțiuni gastro-intestinale și hepato-biliare, în cură externă în afecțiuni osteo-articulare.

Indicații terapeutice

Apa izvorului "Orban Balazs", care este o apă sulfuroasă, este folosită în cură internă în afecțiuni gastro-intestinale și hepato-biliare, în cură externă în afecțiuni osteo-articulare și ginecologice. Apa izvorului "Seiche" este folosită ca apă de băut. Prin cură internă se pot utiliza în tratamentul dispepsiilor hipostenice. Apa izvorului nr.3 poate fi folosită în cură internă băile sunt recomandate în afecțiuni gastro-intestinale și hepato-biliare.

Compoziția chimică: Izvorul Orban Balazs în mg/l

Anioni
ClorCl-1794,1
IodI-0,04
FluorF-3,07
SulfuricSO4 --26,31
BicarbonicHCO3-898,3
S2O32,7
Cationi
SodiuNa+1102,2
PotasiuK+19,6
LitiuLi+1,61
CalciuCa++254,1
MagneziuMg++53,82
FierFe++2,89
ManganMn++0,4
Alte
Acid sulfuricH2S2,83
SiOH212,179
Mineralizare3907,0

La Seiche întâlnim tipul nămolurilor mixte, cu largi posibilități de valorificare în scop terapeutic.

Baze de tratament

La Baile Seiche nu există bază de tratament. Exista o baie caldă cu 11 vane. Lânga baia caldă s-a construit un bazin cu dimensiunile 16 /33 m.

Posibilități de cazare

În hoteluri în municipiul Odorheiu Secuiec și la Băile Seiche în 12 vile și căsuțe din lemn.